Структура

Добре е Вашата автобиография да е придружена с Мотивационно писмо. В него накратко (не повече от 10 реда) описвате:

  • За коя позиция кандидатствате

  • От кой източник сте разбрали за обявата

  • Защо сте се насочили към тази позиция и към съответната компания

  • Защо считате, че сте подходящ за тази позиция (с какво ще допринесете за развитието на компанията) – тук споменавате професионалния си опит и акцентирате върху тези умения, които са най-пряко свързани с обявената работна позиция

Образец

Писмото започва с:

До: ………………………… ЕООД

На вниманието на: Мениджър Човешки Ресурси (ако знаете точното име и позиция на лицето набиращо кандидати е добре да запишете тези данни)

Уважаема Госпожо / Господине,

…………………………………………..

……………………………………………

Писмото трябва да завършва с:

Очаквам с интерес Вашия отговор / Очаквам Вашия отговор.

С уважение,
Име и подпис

Съвети

Съветът ни е да съставяте ново мотивационно писмо всеки път, когато кандидатствате за работа. Мотивационното писмо е насочено към конкретния работодател и му предава посланието защо трябва да погледне Вашата автобиография и защо трябва да Ви покани на първо интервю.

Важно: Преди да изпратите Мотивационното писмо и CV-то си, проверете добре за правописни грешки. Желателно е да запаметите двата документа в отделни файлове в PDF формат.

При въпроси СВЪРЖЕТЕ СЕ с нас за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ.