Защо да изберете ДТ Консултинг?

Ние знаем, че правилно подбраният екип за всеки наш партньор е фактор за постигане на максимални резултати в условията на силно конкурентна среда.

За да подберем най-подходящите кандидати според изискванията на партньорите ни нашата компания се запознава с фирмената им култура, цели и практики и изготвя точния профил на кандидата. При подбора използваме специализирани тестове свързани с реалната Счетововодна и ТРЗ практика, с което максимално гарантираме  избора на точния кандидат. Предоставяме целия си опит, време и внимание за изпълнение желанията на нашите клиенти. Работим заедно с тях, даваме препоръки, консултираме и когато заедно намерим нужния им професионалист нашата компания е постигнала целта си – клиентите ни да са удовлетворени и да ни потърсят отново.

Предлагаме следните услуги:

DT Consulting - Външна обработка на Работни Заплати и HR услуги

Външна обработка на работни заплати и HR услуги

  • Изготвяне на трудови договори, анекси, заповеди за прекратяване, длъжностни характеристики, правила за труд и работна заплата
  • Оформяне на трудовите книжка, служебни бележки, удостоверение, заповеди.
  • Изготвяне на документи за трудов стаж
  • Изчисляване и изготвяне на работни заплати, плащания към служителите и НАП, справки към различни институции.

Изпратете ни Вашето запитване, за да получите точна оферта.

Изпратете запитване

Ние работим за вашия личен и корпоративен успех.