Вашата автобиография е кратко резюме на професионалното Ви развитие, достигнато образователно ниво   и натрупани умения. Няма точни и стриктни правила за написването й и затова в интернет има много примерни формати, които свободно може да изтеглите и да пригодите към Вашата професионална история. И все пак едно CV трябва да включва няколко основни категории информация:

 • Снимка в паспортен формат

  Тя се поставя в автобиографията в горния десен ъгъл. Снимката трябва да е максимално нова или направена не по-рано от две години и да си личи, че е направена за подготвянето на Вашето CV, т.е. да не е от някое парти, пътуване с приятели или на нея да имате небрежен вид. Вие търсите работа, а всяка компания държи кандидатите да подходят към нея сериозно.

 • Имена, адрес, дата на раждане (не е задължително), телефон, имейл

  Важно е имейлът да е с Вашите имена или инициали, а не с някой прякор, символи, цифри, малко или галено име или име разкриващо Ваше несериозно отношение към обявената позиция.

 • Избройте Вашите експертни познания

  Например: Търговия на едро, на дребно, Търговия на външни пазари, Логистика, Ръководство на екип, Счетоводство, Финанси, IT услуги или други. Посочете не повече от шест позиции.

 • Избройте Вашите лични професионални качества

  Например: Организираност, Максимална ефективност, Управляване на поставените задачи, Работа в екип, Лидерски умения, Лоялност или други. Включете не повече от шест позиции.

 • Професионален опит

  Започнете да изреждате натрупания от Вас опит, като започнете отгоре надолу по страницата с последната си месторабота, следвана от предпоследната и от по-предхождащата я позиция и така най-отдолу запишете своята първа месторабота. За всяка една позиция трябва да опишете своите задължения и отговорности в рамките на от пет до шест кратки изречения.
  Ако притежавате дългогодишен опит с повече на брой позиции, може да подберете последните четири – пет от тях, тъй като една автобиография не трябва да надхвърля две, максимум три страници.

 • Образование

  Започнете да изреждате придобитите от Вас образование и квалификации, като започнете от най-последно придобитото ниво.

 • Езикови умения

  Избройте езиците, които ползвате, като опишете нивото на владеене: А1, А2, В1, В2, C1, C2 или средно, добре, много добре или отлично писмено и говоримо.

 • Компютърна грамотност

  Ако нямате умения със специализиран софтуер, но притежавате обща компютърна грамотност може да напишете Microsoft office например.

 • Шофьорска книжка

  Може да отбележите, че имате валидна шофьорска книжка със съответната категория, в случай че позицията, за която кандидатствате изисква пътувания.

При въпроси СВЪРЖЕТЕ СЕ с нас за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ.