За Старецът, житото и мравките

Напоследък доста се замислям върху една хубава приказка за Старецът, житото и мравките. Та помогнал старецът на сина си, болярин при царския двор, да намери жито за посев в мравуняците и така да спаси царството от гладна смърт, но по-важното било, че така старецът избавил от смъртна присъда всички стари хора в страната обречени като…

Details