За Старецът, житото и мравките

Напоследък доста се замислям върху една хубава приказка за Старецът, житото и мравките. Та помогнал старецът на сина си, болярин при царския двор, да намери жито за посев в мравуняците и така да спаси царството от гладна смърт, но по-важното било, че така старецът избавил от смъртна присъда всички стари хора в страната обречени като…

Външна обработка на работни заплати и HR услуги

Изготвяне на трудови договори, анекси, заповеди за прекратяване, длъжностни характеристики, правила за труд и работна заплата Оформяне на трудовите книжка, служебни бележки, удостоверение, заповеди. Изготвяне на документи за трудов стаж Изчисляване и изготвяне на работни заплати, плащания към служителите и НАП, справки към различни институции. Изпратете ни Вашето запитване, за да получите точна оферта.

Как да напишете своето СV

Вашата автобиография е кратко резюме на професионалното Ви развитие, достигнато образователно ниво и натрупани умения. Няма точни и стриктни правила за написването й и затова в интернет има много примерни формати, които свободно може да изтеглите и да пригодите към Вашата професионална история. И все пак едно CV трябва да включва няколко основни категории информация:

Как да напишете своето Мотивационно писмо

Добре е Вашата автобиография да е придружена с Мотивационно писмо. В него накратко (не повече от 10 реда) описвате: за коя позиция кандидатствате, от кой източник сте разбрали за обявата, защо сте се насочили към тази позиция и към съответната компания, защо считате, че сте подходящ за тази позиция…